Agenträtt

Agenträtt företag

Agenträtt reglerar agenters och andra kommersiella mellanmäns rättsliga ställning.

Den är ständigt aktuell i olika situationer i affärslivet.

När det gäller handelsagenter så har det t.ex. sedan lång tid funnits lagstiftning som i snävare eller vidare utsträckning reglerat förhållandet mellan agenten och huvudmän. Denna lagstiftning reglerar även förhållandet i relation till tredje män (d.v.s. huvudmannens kunder).

Agentlagens regler

Då regelverket är detaljerat och många av agentlagens regler är av indispositiv karaktär (tvingande lagstiftning, bestämmelser som i princip inte kan frångås genom avtal mellan parterna) så krävs det gedigen kunskap för att man skall kunna bedöma hur ett agentförhållande påverkas i en rättssak.

  • Internationell handel
  • Att upprätta avtal som gäller i respektive land
  • Vårdnadstvister där till exempel föräldrarna är bosatta i olika länder
  • Hantering av dödsbon med internationella frågor
  • Tvistelösning

Välkommen att kontakta Advantage Juristbyrå när du behöver hjälp med frågor som rör internationell privaträtt samt agenträtt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.