Försäkringsrätt

Försäkringsrätt är det rättsområde som reglerar olika former av försäkringar. Det är ett centralt rättsområde inom juridiken.

Frågorna inom försäkringsrätt och/eller skadeståndsrätt är relevanta för både privatpersoner som juridiska personer. Dessa är på något sätt aktörer inom försäkringsrätt

Försäkringsrätt och skadeståndsrätten

Försäkringsrätt är också central inom skadeståndsrätten, eftersom de vanligaste försäkringsärendena gäller just ansvar för skada. Vilket ger att det är viktigt att din försäkringsjurist kan bägge områden inom juridiken.

Rätten i sig omfattar allt ifrån frågor kring ett försäkringsavtals ingående såsom olika tolkningar av försäkringen till tvister gällande försäkringsvillkor och försäkringsavtal.

Försäkringstvist / skadereglering – Försäkringsrätt

I regel så försöker man inom försäkringsrätten att undvika tvist, men t.ex. vid skadereglering är det inte alls ovanligt att en tvist uppstår.

Det kan vara fråga om en skada som du har orsakats som t.ex.:

  • Skada på din egendom
  • Ekonomisk skada som du har lidit på grund av felaktig rådgivning

Det kan också vara fråga om ett skadeståndsanspråk som har riktats mot dig.

Våra jurister kan hjälpa dig att ställa krav om någon har orsakat dig skada eller att du har fått din egendom skadereglerad av en skadereglerare på ditt försäkringsbolag.

Vi kan också hjälpa dig att få rätt mot t.ex. ditt försäkringsbolag efter att skadereglering har skett eller mot Försäkringskassan.

Advantage Juristbyrå företräder dig i alla slags försäkringsrättsliga frågor

Advantage Juristbyrå företräder både svenska och utländska företag som privatpersoner, försäkringsbolag och företrädare för offentlig förvaltning i frågor som rör upprättande, tolkning av och tillämpning av olika typer av försäkringar och försäkringsvillkor.

Våra kunniga jurister finns till ditt förfogande för rådgivning och vägledning i alla slags försäkringsfrågor, oavsett om det rör sak- och  personskador, tillstånds- och ansvarsfrågor. Vi företräder dig i alla slags försäkringsrättsliga ärenden och vi finns där för dig, när du som bäst behöver oss.

  • Är du verksam inom försäkringsmarknaden?
  • Behöver du skaffa försäkringsskydd?
  • Behöver du ta detta försäkringsskydd i anspråk?

Om du t.ex. är missnöjd med ett beslut som ditt försäkringsbolag har fattat så hjälper vi dig gärna att få ärendet omprövat. Kontakta oss på 08-20 21 40 så tar vi en fika och pratar försäkringsrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.