Bouppteckning

Bouppteckning sker när en person avlider och bouppteckningen förrättas, dvs. en uppteckning görs av de tillgångar och skulder som den döde hade.

Var den avlidne gift, ska i allmänhet också den efterlevande makens tillgångar och skulder antecknas, alltså en bodelning göras.

Dödsbouppteckning med Bodelning, Arv och Arvskifte

Om den avlidne var sambo och det ska göras en bodelning mellan samborna med anledning av dödsfallet ska i viss utsträckning även den efterlevande sambons tillgångar och skulder antecknas. Bouppteckning ska göras av två s.k. gode män. Till förrättningen ska dödsbodelägarna kallas.

Regler inom bouppteckning och dödsbouppteckning

Bouppteckning skall normalt göras inom tre månader från dödsfallet. Den skall inom en månad från upprättande lämnas in till den skattemyndighet som är behörig.

Dödsbodelägare vid dödsbo

Efterlevande make/maka, sambo, arvingar samt eventuella universella testamentstagare är dödsbodelägare och ska gemensamt förvalta dödsboet, till exempel betala hyran för den avlidnes bostad så länge den inte sagts upp.

Bouppteckning med erfarna jurister

Vi hjälper dig med både de svåra frågorna såsom det enkla. Vi har stor vana av att hantera dessa typer av delikata ärenden så att det inte blir onödiga tvister.

Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig med arv och arvskifte, bouppteckning eller dödsbouppteckning idag!

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.