Migrations och asylrätt

Migrationsrätten är det rättsområde som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i landet. Den primära lagen på området är utlänningslagen (2005:716). Asylrätten är det rättsområde som behandlar människor på flykts rätt till skydd. Flyktingars rättigheter regleras främst i 1951 års flyktingkonvention.

Migrations- och asyladvokater samt jurister med erfarenhet 

Våra Migrationsadvokater och jurister på Advantage Advokatbyrå har fördjupad kunskap och erfarenhet av både asyl- och migrationsrätt och vi hjälper dig med alla frågor du kan ha! 

Vi erbjuder juridisk rådgivning och hjälp i till exempel ärenden som rör ansökningar om uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap. Som ditt juridiska ombud lämnar vi in ansökan åt dig och finns med under varje steg tills det slutliga beslutet kommer.   

Vi kan också hjälpa dig som ditt ombud när du har fått ett negativt eller otillfredsställande beslut från till exempel Migrationsverket eller förvaltningsrätten. Tveka inte att kontakta oss för ytterligare juridisk hjälp! 

Uppehållstillstånd i Sverige 

Om du vill bosätta dig i Sverige på grund av släktskap eller relation till exempelvis en make eller annan partner måste du först ansöka om uppehållstillstånd. I Sverige kan även framtida makar och andra partners få uppehållstillstånd. Barn under 18 år har rätt att återförenas med sin förälder i Sverige under förutsättning att vårdnadshavaren har gett sitt skriftliga samtycke. Våra advokater och jurister kan ge juridisk hjälp samt lämna in ansökan som ditt ombud.  

Asyl i Sverige 

Den som har lämnat sitt land och söker skydd mot förföljelse och andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har rätt att söka asyl i Sverige. När du anländer till Sverige måste du registrera dig som asylsökande. När din ansökan har registrerats blir du kallad till ett första möte hos Migrationsverket och där får du välja ditt offentliga ombud. Du kan då välja en av våra advokater eller jurister som ditt offentliga ombud och då kommer vi att bli kontaktade av Migrationsverket för att hjälpa dig med ditt ärende. Vi kommer att se till att din asylansökan hanteras med den omsorg och skyndsamhet som den kräver.  

Uppehållstillstånd i Sverige – egenföretagare 

För att få uppehållstillstånd för att driva eget företag måste du uppfylla flera krav. Till exempel måste du äga minst 51 % av företaget, du måste ha ett giltigt pass, du måste visa att du har erfarenhet inom branschen eller att du tidigare har drivit eget företag. Du måste också visa att du har de språkkunskaper som krävs och att du har tillräckliga medel för att försörja dig själv och din familj under två år. Som din advokat kan vi se till att du uppfyller alla krav för att ansöka om uppehållstillstånd för eget företagande. 

Uppehållstillstånd i Sverige – Arbetstillstånd 

För att få arbetstillstånd i Sverige måste du ha ett arbete och kunna visa upp ett undertecknat anställningsavtal. Den som söker tillståndet får inte resa in i Sverige förrän tillståndet har beviljats, utom i vissa undantagsfall. Vidare måste du ha ett giltigt pass, villkoren och lönen för anställningen måste minst motsvara svenska kollektivavtal, sedvanliga villkor eller vad som är brukligt inom yrket/branschen. Den tjänst som du har blivit anställd på måste också varit utannonserad i Sverige och inom EU. Som din advokat i Sverige kan vi hjälpa dig med hela processen från ansökan till beslut.  

VISUM 

Om du är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ett besöksvisum för att besöka Sverige. Besöksvisum kan beviljas av alla de länder som har godkänt Schengenavtalet. Med en godkänd Schengenvisering får en person resa inom hela Schengenområdet utan gränskontroller.  

För att ansöka om besöksvisum i Sverige måste du uppfylla flera krav. Du måste till exempel ha ett pass som är giltigt tre månader längre än den godkända viseringens utgångsdatum, du måste också ha 450 kronor per varje dag som du vistas i Sverige. Som din advokat kan vi hjälpa dig med alla krav samt fylla i ansökan åt dig. 

Specialister inom Migrations- och asylrätt som din advokat och jurist 

Oavsett vad du behöver hjälp med kan vi hjälpa dig! Med bred och fördjupad kunskap inom migrationsrätten och asylrätten vet vi hur ärendena ska hanteras. Om du behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss.  

Välkommen att ringa oss på 08 – 20 21 40 eller mejla till info@advantage.se. 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.