Bygg- och konstruktionsrätt

Bygg- och konstruktionsrätt är det område inom juridiken som handlar om tillstånd som ger dig rätt att bygga på din tomt. Med byggrätt menas vad och exakt hur mycket som i enlighet med detaljplanen får byggas på en fastighet. En byggrätt innebär att du får såväl rättigheter och skyldigheter som rör ditt planerade bygge.

Om du är fastighetsägare och vill bygga t.ex. ett garage eller en tillbyggnad så behöver du först se till att ta fram den unika byggrätten för din fastighet. Där kan du se hur många kvadratmeter det finns kvar som du har rätt att använda till en eventuell utbyggnad.

Större byggrätt

Byggrätten anpassas efter vilken infrastruktur som finns i området vilka bestämmelser som finns i detaljplanen. I detaljplanen finns information om det aktuella områdets karaktär och funktion samt hur fastigheten och tomten ifråga därför får användas. Det vill säga t.ex.:

  • Hur hög byggnaden får bli
  • Antalet våningar
  • Om fastigheten ska användas för att bo
  • Avståndet till tomtgränsen

Du kan ansöka om större byggrätt hos kommunen. Detta kallas för lämplighetsbedömning. Det finns ett omfattande regelverk som styr så att bygget t.ex. inte överstiger det totala utrymmet, blir för höga eller gör att det blir för trångt mellan byggnaderna i områden med redan befintliga byggnader. Det finns en hel del olika aspekter att beakta och varje enskilt fall måste prövas individuellt.

Förändra en konstruktion

Det finns också andra tillfällen där byggrätten skall användas. Det är när du vill förändra en konstruktion, t.ex. när du planerar att bygga en balkong eller en mur.

Ansökningen gör du då på ditt kommunkontor. Där finns blanketterna du behöver fylla i och du kan även få hjälp vid andra frågor som berör bygg- och konstruktionsrätten.

Advantage Advokatbyrå: Bygg- och konstruktionsrätt

Om du får problem så kan en av våra jurister hjälpa till vid en eventuell tvist rörande bygg- och konstruktionsrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.