Börsrätt

Börsrätt är det rättsområde som omfattar regleringen av värdepappersmarknaden, såsom t.ex. aktier och övriga värdepapper som har med börs och börshantering att göra med.

Svensk börsrätt och internationella regler

Regelverket inom börsrätt är såväl omfattande som komplext och det innebär att det, alldeles oavsett konjunkturläge finns mycket arbete för jurister som är specialiserade på börsrätt.

Den svenska börsrätten började utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har börsrätten genomgått omfattande och snabba förändringar.

Regler inom börsrätt och EU

Delvis beror detta på en rad EU-direktiv som successivt har implementeras, delvis på att också aktörerna själva har ställt nya krav i takt med den globaliseringen av värdepappersmarknaden. Andra förändringar beror i sin tur på finansmarknadens kriser och/eller finansiell och teknisk innovation.

En av de större förändringarna är införandet av MIFID-direktivet (Market of Financial Instruments Directive). Andra omständigheter som påverkat regelverket på börsrättsområdet är t.ex. ett antal uppmärksammade internationella företagsskandaler. Det började med Enron, fortsatte med Lehman Brothers och spred sig vidare till bankväsendet som följde i spåren på det.

Aktiemarknadsrätt eller börsrätt de senaste åren

Under de senaste åren så har regelverket på börsrättsområdet expanderat kraftigt, i många avseenden så har de nya reglerna tillkommit för att motverka missbruk och förhindra upprepningar av dess skandaler.

Den svenska börsrätten bygger – utöver EU-direktiv, inhemsk lagstiftning och regler, förordningar och allmänna råd som utfärdas av Finansinspektionen – på självreglering. Det här med självreglering är speciellt för den svenska börsjuridiken.

Den föränderliga börsrätten kräver en uppdaterad jurist

Börsrätt handlar om värdepappersmarknadens regelsystem. Om att förstå hur dessa direktiv och författningar berör aktiemarknaden, hur de påverkar alla aspekter från bolagsstyrning till börsverksamhet, prospekt och marknadsmissbruk.

Föränderlig börsrätt är en utmaning för jurister, det gäller att ständigt vara uppdaterad och väl insatt i vad som gäller just nu.

Börsnotering, prospekt och nyemission är vanliga frågor

Våra jurister här på Advantage Juristbyrå har omfattande och mångårig erfarenhet av rådgivning i aktiemarknadsrättsliga frågor. Vi hanterar bland annat frågor som rör:

  • Börsnotering
  • Bolagsstyrning
  • Styrelsefrågor
  • Bolagsstämma
  • Prospektfrågor
  • Nyemission
    etc.

Välkommen till Advantage Juristbyrå när du har frågor rörande juridik inom börsrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.