47840

JUR KAND

Soha Sahi

Hej,

Jag arbetar som biträdande jurist på Advantage Advokatbyrå och åtar mig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden som juridiskt ombud för företagare och privatpersoner med fokus på tvistelösning och processföring.

Jag åtar mig även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål, ombud i mål rörande vårdnad, boende och umgänge, offentligt biträde i mål om asyl och förvar samt som ombud i ansökningar och mål om uppehållstillstånd.

Vänligen kontakta mig via e-post soha@advantage.se eller via telefon 08-20 21 40 för mer information!

Juridisk rådgivning erbjuds på svenska, engelska och urdu/hindi.