Arbetsrättsliga Tvister

Tvist med arbetsgivare – Har du hamnat i en tvist med din arbetsgivare? Behöver du hjälp?

Exempel på vad som kan leda till Arbetsrättsliga Tvister

Det finns en rad situationer som kan leda till tvister med arbetsgivaren. Olika lagar kan också reglera olika situationer, vilket gör att det kan vara svårt att få överblick över dina rättigheter respektive skyldigheter.

Detta är bara ett litet urval av situationer som kan ge upphov till tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare:

  • Ett kollektivavtalsbrott är t.ex. att arbetsgivaren har anställt någon på visstidsanställning utan att det är tillåtet enligt kollektivavtalet.
  • En uppsägning som saknar saklig grund kan vara ett brott mot LAS.
  • Om en anställd inte har fått semester enligt semesterlagens regler, så kan det vara brott mot semesterlagen.

 

När du råkat i Arbetsrättsliga Tvister med din arbetsgivare

Som anställd så har du en del skyldigheter, men du har också en del rättigheter. Du har t.ex. rätt till lön för det utförda arbetet och semesterersättning i enlighet med ditt anställningsavtal. Bland dina skyldigheter hör att utföra dina arbetsuppgifter, följa instruktioner o.s.v. Dina rättigheter och skyldigheter regleras i LAS (Lagen om anställningsskydd). En tvist med din arbetsgivare kan uppstå vid flera olika situationer. T.ex. om du:

• Anser att du inte får rätt lön i enlighet med ditt anställningsavtal/kollektivavtal
• Inte får ersättning för övertid
• Inte får Ob-ersättning
• Får för lite semesterersättning
• Blir diskriminerad En tvist med arbetsgivaren kan också uppstå vid anställningsupphörande, t.ex. vid uppsägning eller avsked.
• Ibland kan du också ha rätt till skadestånd.
• Det är också viktigt att hålla koll på olika tidsfrister. Om du hamnar i en sådan situation är det otroligt viktigt att du träffar en jurist i god tid och planerar ditt ärende på ett bra sätt.

Det kan vara en bra idé att du har med dig en jurist vid de eventuella möten du har med din arbetsgivare.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

    Tvist med Anställd

    Om du vill få ytterligare, kostnadsfri information om Tvist med arbetsgivare, klicka nedan samt fyll i kontaktformuläret.