Advokatbyrå Stockholm

Varmt välkommen
till oss på Advantage
Advokatbyrå Stockholm!

Vi är specialiserade bland annat inom affärsjuridik, arbetsrätt, hyres- och fastighetsrätt, familjerätt och tvistelösning. Vår filosofi är att det ska vara enkelt att förstå juridiken, det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss.
ADVOKATBYRÅ MED ÖVER 12 ÅRS ERFARENHET

Juridisk expertis inom alla frågeställningar

Vi har varit verksamma i 12 år och har genom åren lärt oss att inget ärende är det andra likt, varje klient har sina speciella behov.

Våra jurister och advokater är bland annat specialiserade inom affärsjuridik, arbetsrätt, hyres- och fastighetsrätt, familjerätt och tvistelösning. Vår filosofi är att det ska vara enkelt att förstå juridiken, det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss.

JURIST/ADVOKAT STOCKHOLM SOM ARBETAR FÖR DIG

Möt vårt team

Vi ser alltid till att kommunicera med dig angående vad som sker i ditt ärende, med personligt engagemang och service. Vår verksamhet bedrivs utifrån grundläggande kärnvärden såsom skyndsamhet, tillgänglighet och personlig service. Vi behandlar ditt ärende skyndsamt och med största omsorg, vi är alltid tillgängliga via telefon och e-post.

e2
ADVOKAT

Shafqat Khatana

e3
JUR KAND

Natalia Juntunen

ADVOKAT

Peter Tagestam

e1
JUR KAND

Sofia Carlsson

t16
JUR KAND

Elin Nyström

t11
JUR KAND

Julia Lindvall

t12
JUR KAND

Alexandra Svensson

t15
JUR KAND

Tim Rothmyr

t17
JUR KAND

Rasmus Kaneberg

ADVANTAGE ADVOKATBYRÅ

Vi står på din sida

Vi står alltid på din sida och vår främsta uppgift är att tillvarata dina intressen, stötta och vägleda dig under hela processen. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.